Kişisel Verilerin KorunmasıKişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki KVKK Politikamız, verilerin işlenmesi ve ilgili başvuru süreçleri ile ilgili formları aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (PDF)

Kişisel Verileri Saklanma ve İmha Politikası (PDF)

Başvuru Formu (PDF)